bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Rachoni Bay Resort

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Rachoni Bay Resort - Остров Тасос, Скала Рахони

Хотелът е 3* и е станал любим на редовните гости на остров Тасос, защото се намира точно до един от най-хубавите плажове на изумрудения остров. Хотелът е идеален за гости, които обичат плажът да се намира на една ръка разстояние. Не се колебайте да комбинирате своята отпускаща почивка на море с множеството забавления, които този остров предлага. Хотелът разполага с ресторант с изглед към морето, бар, рецепция, телевизионна зала, паркинг.

Забележка: Кучета не се допускат в хотела.

Местоположение на Rachoni Bay Resort, Остров Тасос

3* Rachoni Bay Хотел е разположен точно на красивия, пясъчен плаж на Скала Рахони. Центърът със своите шумни барове, кокетни магазинчета и уютни таверни, се намира на 300м от плажа. Спирката е на около 300м.

Адрес: Скала Рахони, Greece

Удобства в Rachoni Bay Resort

Хотелът разполага с басейн, малка полянка, чадъри и шезлонги на плажа, гимнастически салон, тенис на маса, включени в цената. Допълнително се заплащат водните спортове на плажа, сауна. Хотелът разполага и с бар край басейна. Хотелът има и басейн за деца.

Стаи и настаняване в Rachoni Bay Resort

Стаите са 76, светли и простони. Всяка стая има телевизор, сейф, климатик, балкон.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

510лв
469лв
28.06-03.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
677лв
595лв
28.06-03.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-12%
1020лв
938лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
1353лв
1191лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-12%
1020лв
938лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
1353лв
1191лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-12%
861лв
792лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
1095лв
963лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-12%
947лв
834лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-12%
714лв
657лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
2241лв
2062лв
30.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-8%
3059лв
2692лв
30.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
1021лв
939лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-8%
1371лв
1206лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-12%
2652лв
2334лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-12%
2067лв
1902лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-8%
2652лв
2334лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-12%
2067лв
1902лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
626лв
551лв
22-26 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-12%
492лв
453лв
22-26 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
3059лв
2692лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-12%
2241лв
2062лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-8%
2252лв
1982лв
7-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-12%
1652лв
1520лв
7-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
938лв
826лв
8-13 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-12%
688лв
633лв
8-13 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
341лв
314лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-8%
474лв
417лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-12%
947лв
834лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-12%
714лв
657лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-8%
2347лв
2065лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-12%
2738лв
2409лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-12%
1745лв
1606лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
2036лв
1873лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
756лв
696лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
989лв
871лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-12%
1011лв
889лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-12%
777лв
715лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
861лв
792лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
1095лв
963лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-12%
861лв
792лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
1095лв
963лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-12%
1723лв
1585лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
2190лв
1927лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-12%
680лв
626лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
914лв
804лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-12%
596лв
549лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
830лв
730лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
426лв
392лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
593лв
522лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-12%
4433лв
3901лв
12-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

17 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-12%
3299лв
3035лв
12-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

17 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-8%
1924лв
1770лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
2626лв
2311лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-12%
3687лв
3245лв
16-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-12%
2853лв
2625лв
16-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
1353лв
1191лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-12%
1020лв
938лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
1927лв
1773лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
2628лв
2312лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-12%
1454лв
1338лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
1956лв
1721лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
1454лв
1338лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
1956лв
1721лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-12%
947лв
834лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-12%
714лв
657лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
1163лв
1070лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
1564лв
1377лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-12%
510лв
469лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
677лв
595лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-12%
1580лв
1454лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
2081лв
1831лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-12%
1074лв
945лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-12%
840лв
773лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
2542лв
2237лв
11-16 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-12%
1958лв
1801лв
11-16 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
3026лв
2663лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-12%
2741лв
2522лв
13-20 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
3559лв
3132лв
13-20 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-12%
2326лв
2140лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-8%
2270лв
1997лв
14-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-12%
1768лв
1627лв
14-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
1477лв
1359лв
14-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
1894лв
1667лв
14-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-12%
1095лв
963лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-12%
861лв
792лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
1768лв
1627лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
2542лв
2237лв
22-27 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-12%
2186лв
1924лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
1958лв
1801лв
22-27 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
938лв
826лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-12%
738лв
679лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
1836лв
1689лв
26.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
2436лв
2143лв
26.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-12%
2954лв
2599лв
30.08-08.09
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-12%
2203лв
2026лв
30.08-08.09
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
1175лв
1081лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
920лв
846лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
1320лв
1162лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-12%
1676лв
1475лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-12%
830лв
730лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-12%
596лв
549лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
119лв
104лв
4-5 Юни
на човек

1 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-12%
85лв
78лв
4-5 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
830лв
730лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-12%
1431лв
1317лв
8-15 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
948лв
835лв
8-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-12%
2016лв
1774лв
8-15 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-12%
596лв
549лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
682лв
627лв
8-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
1231лв
1132лв
13-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
1648лв
1450лв
13-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-12%
1788лв
1573лв
14-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-12%
1287лв
1184лв
14-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
914лв
804лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-12%
680лв
626лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
677лв
595лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-12%
510лв
469лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
714лв
657лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
1836лв
1689лв
20-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-8%
2436лв
2143лв
20-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-12%
947лв
834лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
918лв
844лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-8%
714лв
657лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
1218лв
1072лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-12%
947лв
834лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-12%
1632лв
1501лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-8%
1969лв
1733лв
22-28 Юни
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-12%
2909лв
2676лв
22.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
1468лв
1351лв
22-28 Юни
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-8%
2165лв
1905лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-12%
3911лв
3442лв
22.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-12%
1564лв
1377лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-12%
1624лв
1429лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-12%
1224лв
1126лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
3129лв
2753лв
24.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-12%
2327лв
2141лв
24.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
1163лв
1070лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
510лв
469лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
677лв
595лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-12%
541лв
476лв
26-30 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-12%
408лв
375лв
26-30 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-8%
612лв
563лв
28.06-04.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
2040лв
1876лв
28.06-08.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
2706лв
2382лв
28.06-08.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-12%
9462лв
8326лв
28.06-30.07
2 възрастни, 2 деца

32 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-12%
7328лв
6741лв
28.06-30.07
2 възрастни, 2 деца

32 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
812лв
714лв
28.06-04.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-12%
1956лв
1721лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-12%
1173лв
1033лв
29.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-12%
1454лв
1338лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
873лв
803лв
29.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-8%
1468лв
1351лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
1969лв
1733лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-12%
15801лв
13905лв
30.06-07.08
3 възрастни, 1 дете

38 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-12%
12000лв
11040лв
30.06-07.08
3 възрастни, 1 дете

38 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
812лв
714лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-12%
612лв
563лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
812лв
714лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-12%
612лв
563лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
612лв
563лв
5-11 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
812лв
714лв
5-11 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-12%
3183лв
2801лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-12%
833лв
733лв
6-12 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-12%
2410лв
2120лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-12%
1808лв
1663лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
2515лв
2314лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
633лв
582лв
6-12 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
1399лв
1231лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-12%
1049лв
965лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
2500лв
2200лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-12%
1916лв
1762лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-8%
819лв
754лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
1053лв
926лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-12%
2148лв
1890лв
10-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
1681лв
1546лв
10-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-8%
1477лв
1359лв
11-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-8%
1894лв
1667лв
11-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-12%
861лв
792лв
12-19 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
1723лв
1585лв
12-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-8%
2190лв
1927лв
12-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-12%
1095лв
963лв
12-19 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-12%
2476лв
2278лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
3178лв
2796лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-12%
1515лв
1333лв
14-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-12%
738лв
679лв
14-20 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
3026лв
2663лв
14-21 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-12%
2326лв
2140лв
14-21 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-8%
1181лв
1087лв
14-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-8%
938лв
826лв
14-20 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-12%
1477лв
1359лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
3031лв
2667лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-12%
1894лв
1667лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-12%
2363лв
2174лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
1081лв
951лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-12%
615лв
566лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-8%
782лв
688лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-12%
831лв
764лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-8%
2270лв
1997лв
21-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-12%
1768лв
1627лв
21-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
2594лв
2283лв
22-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-12%
861лв
792лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
1231лв
1132лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
1564лв
1376лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-12%
2363лв
2174лв
22-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
3031лв
2667лв
22-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-12%
2273лв
2000лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-12%
1772лв
1630лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
1994лв
1834лв
22-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
1095лв
963лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-12%
1231лв
1132лв
23-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
1564лв
1376лв
23-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-12%
1723лв
1585лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
1095лв
963лв
24-31 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-12%
861лв
792лв
24-31 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
2190лв
1927лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-12%
1477лв
1359лв
25-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
1894лв
1667лв
25-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-12%
2953лв
2717лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
2461лв
2264лв
26.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
3788лв
3334лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-12%
3128лв
2753лв
26.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-12%
2270лв
1997лв
29.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-12%
1477лв
1359лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
1768лв
1627лв
29.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
1894лв
1667лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-12%
2990лв
2751лв
2-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
2476лв
2278лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
3178лв
2796лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-12%
3891лв
3424лв
2-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-12%
2476лв
2278лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
2273лв
2000лв
3-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-12%
3060лв
2693лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-12%
1772лв
1630лв
3-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
2953лв
2717лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
3788лв
3334лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-12%
3409лв
3000лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-12%
861лв
792лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
2658лв
2445лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
1095лв
963лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-12%
2652лв
2334лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-12%
2067лв
1902лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
1772лв
1630лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
2273лв
2000лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-12%
938лв
826лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-12%
738лв
679лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-8%
1723лв
1585лв
19-26 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
2190лв
1927лв
19-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-12%
1661лв
1528лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
2161лв
1902лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-12%
1723лв
1585лв
19-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
2190лв
1927лв
19-26 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-12%
1074лв
945лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-12%
840лв
773лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
492лв
453лв
22-26 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
626лв
551лв
22-26 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-12%
1713лв
1576лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
2297лв
2022лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-12%
714лв
657лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
947лв
834лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-12%
714лв
657лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
947лв
834лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-12%
306лв
281лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
406лв
357лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-12%
271лв
238лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-12%
204лв
188лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
1394лв
1283лв
7-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
1861лв
1638лв
7-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-12%
805лв
708лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
572лв
526лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
522лв
480лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
756лв
665лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-12%
181лв
167лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
281лв
248лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-12%
188лв
165лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-12%
657лв
578лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-12%
121лв
111лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
423лв
389лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-8%
302лв
278лв
23-28 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
469лв
413лв
23-28 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-12%
1251лв
1101лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-12%
901лв
829лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
7754лв
7133лв
06.06-15.07
2 възрастни, 2 деца

39 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
10355лв
9112лв
06.06-15.07
2 възрастни, 2 деца

39 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-12%
3059лв
2692лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-12%
2241лв
2062лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-8%
3059лв
2692лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-12%
2241лв
2062лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
1624лв
1429лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-12%
2738лв
2409лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-12%
1224лв
1126лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
1428лв
1313лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
3496лв
3076лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-12%
2036лв
1873лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-8%
1895лв
1667лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-12%
2561лв
2356лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
1353лв
1191лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-12%
1020лв
938лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-8%
2775лв
2553лв
6-14 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
3710лв
3265лв
6-14 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-12%
4288лв
3774лв
7-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-12%
3586лв
3155лв
7-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-12%
3286лв
3023лв
7-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
2751лв
2531лв
7-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
2349лв
2161лв
11-17 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-8%
3050лв
2684лв
11-17 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-12%
1513лв
1331лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
1163лв
1070лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
2741лв
2522лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
3559лв
3132лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-12%
1958лв
1801лв
25-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
2542лв
2237лв
25-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
1229лв
1081лв
27.07-01.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-12%
979лв
901лв
27.07-01.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
2741лв
2522лв
29.07-05.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
3559лв
3132лв
29.07-05.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-12%
1251лв
1101лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-12%
984лв
906лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
2741лв
2522лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
3443лв
3030лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-12%
1281лв
1178лв
27-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
1748лв
1538лв
27-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-12%
2708лв
2383лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-12%
2241лв
2062лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
1086лв
956лв
14-24 Сеп
на човек

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-12%
753лв
693лв
14-24 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Rachoni Bay, Rachoni Bay thassos, Rachoni Bay tasos, Rachoni Bay skala rachoni, Rachoni Bay greece, Rachoni Bay гърция, Rachoni Bay тасос, Rachoni Bay скала рахони, Rachoni Bay 2024, Rachoni Bay цени, Rachoni Bay мнения, Rachoni Bay цени 2024, Rachoni Bay лято 2024, Rachoni Bay ранни записвания, Rachoni Bay last minute, Rachoni Bay hotel, Rachoni Bay hotel thassos, Rachoni Bay hotel tasos, Rachoni Bay hotel skala rachoni, Rachoni Bay hotel greece, Rachoni Bay hotel гърция, Rachoni Bay hotel тасос, Rachoni Bay hotel скала рахони, Rachoni Bay hotel 2024, Rachoni Bay hotel цени, Rachoni Bay hotel мнения, Rachoni Bay hotel цени 2024, Rachoni Bay hotel лято 2024, Rachoni Bay hotel ранни записвания, Rachoni Bay hotel last minute, рахони бей, рахони бей гърция, рахони бей тасос, рахони бей скала рахони, рахони бей цени, рахони бей мнения, рахони бей цени 2024, рахони бей лято 2024, рахони бей ранни записвания, хотел рахони бей, хотел рахони бей гърция, хотел рахони бей тасос, хотел рахони бей скала рахони, хотел рахони бей цени, хотел рахони бей мнения, хотел рахони бей цени 2024, хотел рахони бей лято 2024, хотел рахони бей ранни записвания,